برگزاری نمایشگاه صنایع غذائی تهران (AgroFood 94) و مطسا اسپکتروم IDPEx (نشر رومیزی ۹۴)

برگزاری نمایشگاه صنایع غذائی تهران (AgroFood 94) و مطسا اسپکتروم IDPEx (نشر رومیزی ۹۴)

حضور مطسا در نمایشگاه صنایع غذائی و ماشین آلات وابسته تهران (AgroFood ۹۴) و IDPEx (نشر رومیزی ۹۴)  با استقبال صاحبان صنایع و فعالان عرصه ی چاپ در خرداد ماه ۹۴ صورت گرفت.