حضور مطسا جت در دو نمایشگاه دام و طیور تهران و چاپ و بسته بندی تبریز

حضور مطسا جت در دو نمایشگاه دام و طیور تهران و چاپ و بسته بندی تبریز

مطسا شما را به دیدار از غرفه هایش در نمایشگاه دام و طیور تهران و چاپ و بسته بندی تبریز دعوت می کند. نمایشگاه چاپ و بسته بندی تبریز زمان : ۵-۸ آبان ۹۴ مکان : نمایشگاه بین المللی تبریز،…