حضور مطسا در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و تبلیغات و بازاریابی تهران

حضور مطسا در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و تبلیغات و بازاریابی تهران

مطسا شما را به دیدار از غرفه ی مطسا در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و نمایشگاه تبلیغات و بازاریابی تهران دعوت می نماید. – نمایشگاه چاپ و بسته بندی: زمان: ۲ تا ۵ دی…